Naša video uputstva imaju odgovore na vaša pitanja

Želimo da budemo sigurni da se vaš Kirby sistem uvek koristi sa svojim punim potencijalom. Mada su naši sistemi za čišćenje domaćinstva napravljeni da traju, jasno nam je da se pojavljuju i pitanja i zabrinutost. Počev od učenja kako da zamenite ili promenite Kirby fitersku kesu pa do usvajanja kako se menja valjak sa četkom, naši video materijali Kako-usisavati pokazaće vam kako da na pravilan način koristite svoj Kirby kako biste održavali svoj dom u besprekornom stanju!

Usisavanje

Kako promeniti Kirby kesu

Prvo proverite da li je otvoren rajsferšlus spoljne kese i da li je gornji adapter izvučen. Izvadite novu zamenjivu kesu iz pakovanja. Zatim naslonite kartonsku prednju ploču zamenjive filterske kese na dno adaptera. Okrećite ploču nasuprot ravne površine adaptera i savijte i pritisnite jezičak na vrhu prednje ploče dok nije učvršćen. Kaiš za pridržavanje kese treba da bude povezan kroz mali otvor na adapter, koji se nalazi iznad klina. Kada je povezan, postavite celu kesu u unutrašnjost spoljne kese i zatvorite rajsferšlus.

Montiranje moćne glave

Prvo ćete izvući ručicu za podizanje remena na moćnoj glavi, ili glavi usisivača, prema sebi i okrenuti je u pravcu kazaljke na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica bi trebalo da uhvati i zategne remen unutar moćne glave. Zatim podignite poklopac prednjeg svetla. Ponovo namestite dve kukice na zadnjem delu moćne glave na šipki za pričvršćivanje, koja se nalazi na prednjem delu aparata.

Pritisnite moćnu glavu uz apparat i učvrstite je bravicom priključka. Zatim ponovo izvucite ručicu za podizanje remena prema sebi i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. (Videti stranicu 22 uputstva za vlasnike).

Podešavanje visine moćne glave

Da biste podesili visinu usisivača, upotrebite papučicu za upravljanje stopalom koja se nalazi iznad prednjeg točka. Podešavanja označena brojevima su za tepih i podove. Podešavanja u vidu tačkica su za priključke i druge potrebe čišćenja. Prvo, uključite aparat i pritisnite gornju papučicu za upravljanje stopalom onoliko puta koliko je potrebno da se moćna glava spusti na najniži nivo. Pritiskajte donju papučicu za po jedan zarez da biste je podigli na željenu visinu. Osluškujte pri svakom pritisku dok se ona diže ili spušta.

Jedan klik je za dubinsko usisavanje debelih tepiha. Dva klika su za tepihe sa dugim vlaknima. Tri klika su za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca. Četiri klika i više su za crevo i prikljčke.

Montiranje creva

Proverite da li je vaš aparat isključen i iskopčan iz struje, i da li je moćna glava uklonjena. (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Kada je uklonjena, obrišite osovinu motora. Zatim postavite kukice priključnog creva preko šipke za priključke. Gurnite crevo prema aparatu i okrećite bravicu priključka u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti. Spustite poklopac prednjeg svetla i uključite aparat radi upotrebe.

Prebacivanje na ručni uređaj

Prebacivanje uspravnog usisivača na ručni prenosivi omogućava vam da na pogodan način čistite stepenice ili dušeke. Prvo, proverite da li je uređaj isključen i iskopčan iz struje. Papučica za Tech Drive snagu takođe treba da je u neutralnom položaju. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese. Zatim uklonite gajtan sa ručke i pritisnite dugme za oslobađanje ručke na dnu uređaja pri čemu ćete povući uspravnu dršku pravo na gore i izvući je iz proreza. Kada je sve to uklonjeno, ubacite ručku za prenosivi uređaj u prorez gde je bila pričvršćena ručka za uspravni usisivač. Presavijte spoljnu kesu na pola i ubacite jezičak kese u prorez za ručku tako što će rajsferšlus biti okrenut prema gore.

Kako se koristi Tech Drive (Režim pogona)

Tech Drive pogon vam olakšava guranje i vučenje usisivača prilikom upotrebe. Prvo uključite Tech Drive pogon pritiskajući na dole stranu papučice označene sa “D” za pogon. Ovo će vam olakšati upravljanje uređajem.

Sa lakoćom pomerajte Kirby sistem prilikom usisavanja, šamponiranja tepiha ili ribanja tvrdih podova.

Kako se koristi Tech Drive (Neutralni režim)

Stavite Tech Drive u neutralni položaj pritiskajući na dole stranu papučice označenu sa “N”. Aparat će se kretati lako u neutralnom položaju kada je isključen.

Sa lakoćom pomerajte Kirby sistem kada ne radi.

Usisavajte čvrste podove.

Polirajte drvene podove uz Miracle Shine High Gloss Floor Finish.

Kako se menja remen

Da biste promenili remen, upotrebite ručku, okrenite ručku za podizanje remena na moćnoj glavi u pravcu kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Okrenite moćnu glavu i povucite remen prema gore da biste ga olabavili i uklonili valjak sa četkom koji je trenutno ubačen. Uklonite postojeći remen tako što ćete ga skliznuti sa četke i zatim stavite novi remen na njegovo mesto. Ubacite četku natrag u moćnu glavu. Dok gurate prstom remen, upotrebite ručicu na podizaču remena tako što ćete je okrenuti suprotno od kazaljki na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica podizača remena će uhvatiti remen i zategnuti ga. Vratite moćnu glavu natrag na Kirby sistem i rotirajte remen dok se zelene strelice ne poravnaju.

Šamponiranje

Montirajte sistem za šamponiranje različitih površina

Upotrebite MSSS za šamponiranje tepiha i čišćenje podova čvrstih površina. Prvo skinite moćnu glavu, zatim skinite spoljnu kesu. Podignite i uklonite tacnu koja pripada MSSS-u i za sada je ostavite na stranu. Prilikom šamponiranja tepiha mora se koristiti valjak za četkom za tepihe. Ako je potrebno ubacite pregradnu traku tako što će prednja strana da bude okrenuta prema valjku sa četkom. Pritisnite papučicu za upravljanje stopalom sve do dole da biste podigli prednji deo uređaja. Kada je papučica dole, povežite kukice na zadnjem delu MSSS-a sa priključnom polugom. Gurnite MSSS nagore prema uređaju i okrenite bravicu za priključke u smeru kazalje na satu da biste ga učvrstili, Okrenite podizač remena u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju, i spustite poklopac prednjeg svetla. Na kraju ubacite tacnu.

Čišćenje tvrdih podova

Montiranje valjka sa četkom za čvrste podove

Upotrebite MSSS za šamponiranje tepiha i čišćenje Kada prebacujete svoj uređaj na čišćenje čvrstih podova, prvo treba da skinete moćnu glavu, ili glavu uređaja, i spoljnu kesu. Zatim, uklonite tacnu sa MSSS-a. Da biste uklonili valjak sa četkom za tepihe i ubacili rotirajući mop, okrenite ručicu za remen na moćnoj glavi MSSS-a u pravcu kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Okrenite moćnu glavu naopačke i povucite remen dok se ne olabavi i uklonite valjak sa četkom za tepihe. Skinite remen sa četke za tepihe i stavite ga na rotirajući mop. Kada je remen na odgovarajučem valjku, ubacite ga nazad u MSSS. Gurnite remen prstom prema gore i okrenite ručku za podizanje remena u suprotnom smeru od kazaljke na satu sve dok se crvene strelice ne poravnaju. Podignite uređaj pritiskom nožne papučice na dole do kraja. Zatim zakačite kukice na zadnjem delu MSSS-a na priključnu polugu. Gurnite MSSS na gore prema uređaju, okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu, i okrenite podizač remena u smeru kazaljke na satu sve dok se zelene strelice ne poravnaju. Spustite poklopac i stavite tacnu.

Montiranje valjka sa četkom za pločice i fuge

Upotrebite MSSS za šamponiranje tepiha i čišćenje Kada prebacujete svoj uređaj na čišćenje čvrstih podova, prvo treba da skinete moćnu glavu, ili glavu uređaja, i spoljnu kesu. Zatim, uklonite tacnu sa MSSS-a. Da biste uklonili valjak sa četkom za tepihe i ubacili Kada prebacujete svoj uređaj na čišćenje pločica i fuga, prvo morate da skinete moćnu glavu, ili glavu uređaja, i spoljnu kesu (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Zatim uklonite tacnu sa MSSS-a. Ubacite valjak sa četkom za pločice i fuge. Kada se remen nalazi na odgovarajućem valjku, vratite ga natrag u MSSS. Gurnite remen prstom prema gore i okrenite ručku za podizanje remena u suprotnom smeru od kazaljke na satu sve dok se crvene strelice ne poravnaju. Podignite uređaj pritiskom nožne papučice na dole do kraja. Zatim zakačite kukice na zadnjem delu MSSS-a na priključnu polugu. Gurnite MSSS na gore prema uređaju, okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu, i okrenite podizač remena u smeru kazaljke na satu sve dok se zelene strelice ne poravnaju. Spustite poklopac i stavite tacnu.

Kako usisavati sa priključcima

Montiranje vazdušne pumpe

Da biste pretvorili svoj usisivač u spravu za naduvavanje, jednostavno priključite crevo na izduvni otvor. Prvo skinite moćnu glavu, ili glavu uređaja, (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Postavite kukice na zadnjem delu štitinika za vazduh preko šipke za priključke koja se nalazi na prednjem delu uređaja. Gurnite štitnik za vazduh prema uređaju i okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese na vrhu kese i rotiranjem donje osnove kese od uređaja. Zatim priključite crevo na izduvni otvor za vazduh. Jednostavno poravnajte strelicu na kraju creva sa strelicom na otvoru; uvrnite crevo u pravcu kazaljke na satu dok se ne učvrsti.

Prebacivanje na vazdušnu pumpu (izduvavanje)

Da biste pretvorili svoj usisivač u duvaljku, jednostavno priključite crevo na izduvni otvor. Prvo skinite moćnu glavu, ili glavu uređaja, (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Postavite kukice na zadnjem delu štitinika za vazduh preko šipke za priključke koja se nalazi na prednjem delu uređaja. Gurnite štitnik za vazduh prema uređaju i okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese na vrhu kese i rotiranjem donje osnove kese od uređaja. Zatim priključite crevo na izduvni otvor za vazduh. Jednostavno poravnajte strelicu na kraju creva sa strelicom na otvoru; uvrnite crevo u pravcu kazaljke na satu dok se ne učvrsti.

Montiranje prenosive prskalice

Prenosiva prskalica se može montirati samo u režimu duvanja, tako da molimo da prvo pogledate stranicu 26 uputstva za rukovanje. Kada je uređaj postavljen u režim za duvanje, vreme je da se namesti prskalica. Odvrnite posudicu i napunite je ¾ nezapaljivom tečnošću. Pre zatvaranja posude, na prskalicu mora biti pričvršćena cevčica koja uranja u tečnost. Zatim pričvrstite prskalicu za kraj creva. Držite prskalicu horizontalno i uključite uređaj. Pritisnite okidač da biste poprskali rastvor na novine kako biste proverili da li radi. Uključite upravljač na okidaču da biste podesili šaru prskanja.

Kako montirati Turbo pribor

Prenosiva prskalica se može montirati samo u režimu Turbo pribor se može koristiti kao šlajferica, polirka, ili za ribanje. Koristi se sa crevom na prednjem delu uređaja. Prvo sklopite turbo šlajfericu i otkačite poklopac za prašinu i podignite ga. Zatim okrenite poluge stezaljke prema gore sa strane turbo pribora, ubacite list brusnog papira u prednju stezaljku i zabravite polugu. Čvrsto umotajte brusni papir oko dna turbo pribora i ugurajte kraj u zadnju stezaljku i zabravite. Na ravnoj površini, ponovo zakačite poklopac za prašinu tako da otvor bude prema nazad, i ubacite crevo. Držite turbo pribor za gornji i donji deo i uključite Kirby. Zatim uključite turbo pribor.