Podrška

CENTAR ZA PODRŠKU & POMOĆ VLASNICIMA KIRBY-JA

Želimo da budemo sigurni da kao vlasnik Kirby-ja dobijate vrhunsku podršku da biste dobili punu vrednost svog Kirby Sistema za čišćenje domaćinstva. Nadamo se da Kirby centar za pomoć daje odgovore na sva vaša pitanja.

RESURSI ZA PODRŠKU VLASNICIMA

Kao vlasnik Kirby-ja, možete poželeti da dobijete odgovore na neka pitanja koja su se nametnula tokom korišćenja vašeg Kirby usisivača. Kirby centar za podršku će biti mesto za sve vase potrebe u vezi sa čišćenjem. Od saveta u vezi sa čišćenjem, do video materijala Kako-raditi kojima se objašnjava kako se montiraju priključci, sve ćete ovde naći!

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA
KIRBY VLASNIKA

Imate pitanja u vezi sa svojim Kirby sistemom? Počnite ovde. Od pitanja u vezi sa usisavanjem, do opšteg održavanja, pregledajte nama najčešće postavljana pitanja da biste pronašli ono što tražite u daljem tekstu.

USISAVANJE

Čemu služi papučica N/D na zadnjem delu Kirby-ja?

To je papučica za sopstveni pogon. Kada usisavate ili koristite
šamponir za tepihe u uspravnom položaju, pritisnite papučicu
Pogon (D). Ovim se aktivira Tech Drive® snaga koja pomaže da
lakše gurate svoj Kirby.
Za ostala korišćenja ovog proizvoda (npr. čišćenje tvrdih površina,
usisavanje u režimu crevnog usisivača, ručno usisivanje, korišćenje
vazdušne pumpe, turbo pribora, itd.), pritisnite Neutralnu (N)
papučicu.

Kako mogu da znam kada je zamenjiva kesa puna i kada je treba zameniti?

Postoji jedna linija za punjenje na zamenjivoj kesi i kada nečistoća
dođe do te linije, trebalo bi da zamenite kesu zato što više nije u
stanju da pravilno filtrira. Postarajte se da uvek koristite samo
Originalne Kirby filtrirajuće kese, koje možete dobiti ovde kako
biste obezbedili da vaš Kirby sistem pravilno čisti

Da li se spoljna kesa od tkanine može prati?

Ne preporučujemo da perete spoljnu kesu niti da je kvasite.

Usisivač radi, ali zašto onda uopšte ne skuplja nečistoću sa poda?

Postoji nekoliko razloga zašto se ovo može desiti. Možda usisivač
nije postavljen na odgovarajuću visinu. Ukoliko je moćna glava
suviše visoko u odnosu na pod, četka ne može da dosegne do poda
da bi ga očistila kako treba. Da biste podesili visinu, jednostavno
pritisnite stopalom papučicu sa strane aparata.
Drugi razlog može biti zato što se valjak sa četkom ne okreće. Ako
indikaciona lampica za valjak sa četkom na moćnoj glavi ne svetli,
to bi moglo da znači sledeće: valjak sa četkom se ne okreće
slobodno ili je remen skliznuo, pukao ili se zaglavio. Da biste
namestili valjak sa četkom, izvucite ručicu za podizanje remena i
okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne
poravnaju.
Poslednji razlog je što vam je možda kesa prepuna. Proverite da li je
zamenjiva filterska kesa puna i ako jeste, zamenite je.

Mogu li Kirby sistemom da usisavam vodu?

Ne. Nemojte koristiti Kirby da biste pokupili vodu sa poda ili iz
tepiha.

ŠAMPONIRANJE

Koliko šampona za tepih treba da koristim u sistemu za šamponiranje?

Prvo i najvažnije, koristite samo originalni Kirby šampon za
tepihe u svom sistemu. Odvijte veliki poklopac rezervoara za
šampon i upotrebite ga za odmeravanje količine šampona. Za
odmeravanje nemojte koristiti poklopac na boci šampona. Ako je
tepih mali, napunite rezervoar vodom do prve crte na strani
rezervoara i dodajte jedan pun poklopac šampona. Za čišćenje
većeg tepiha, napunite rezervoar do treće crte i dodajte tri
puna poklopca šampona.

Kako to da nikakva pena ne izlazi iz sistema za šamponiranje?

Da bi se napravila odgovarajuća pena, rešetka za sapunicu i
sunđer za penu moraju biti na rezervoaru za šamponiranje. Da
biste to proverili, skinite rezervoar i proverite da li su na pravom
mestu.

Zašto je tepih tako mokar nakon šamponiranja?

To se može desiti iz dva razloga. Rešetka za sapunicu i/ili sunđer
za penu nisu na mestu. Ako nisu namešteni, to čini da
izlazi previše vode, zbog čega se vaš tepih previse kvasi.
Ponavljanje čišćenja na istoj površini može takođe ovo da
prouzrokuje. Da biste sprečili preterano kvašenje u hodu
unapred, pustite da sistem izbaci sloj pene na tepih a onda
okrenite ventil na rezervoaru šamponira na položaj OFF pre
hoda unazad preko te površine radi delovanja pene i pranja
tepiha.

Moj sistem za šamponiranje ne peni i ispušta mlaz vode.

Proverite da li su namešteni rešetka za sapunicu i sunđer.
Rešetka ide u mali otvor na rezervoaru, crevo ide preko nje, a
sunđer ide u veliki otvor na rezervoaru.

OPŠTE ODRŽAVANJE

Kako se menja remen?

Molimo da to proverite pregledavanjem videa Kako-raditi ovde,
Sa uputstvima kako se menja remen.

Kako se skida moćna glava sa prednjeg dela aparata (i kako se vraća)?

Da biste skinuli moćnu glavu, ili prednju glavu na usisivaču, prvo
proverite da li je aparat isključen i iskopčan iz struje. Pritisnite
papučicu stopalom do kraja na dole. Zatim, podignite poklopac
prednjeg svetla, povucite ručicu za podizanje remena prema sebi i
okrenite je obrnuto od kazaljke na satu sve dok se ne poravnaju
crvene strelice. Kada se crvene strelice poravnaju, okrenite bravicu
priključka suprotno od kazaljke na satu, što će osloboditi moćnu
glavu. Sada možete ukloniti moćnu glavu i namestiti sledeći
dodatak i spustiti poklopac.
Da biste ponovo postavili moćnu glavu, sledite gore navedene
korake kako biste uklonili priključeni dodatak. Kada je on skinut,
remen na moćnoj glavi treba da bude zategnut preko kukice u
unutrašnjem delu. (ako nije zategnut, izvucite rućicu za podizanje
remena i okrenite je suprotno od kazaljke na satu dok se crvene
strelice ne poravnaju. Kukica treba da zahvati i zategne remen
unutra). Oslonite dve kukice na zadnjem delu moćne glave na
aparat i okrenite bravicu priključka u smeru kazaljke na satu da bi
se fiksirala na mestu. Izvucite ručicu za podizanje remena i okrenite
je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Ovo
će osloboditi remen sa kukice da bi se okretala četka na valjku.

Koliko traje garancija?

Postoji trogodišnja ograničena garancija i Program doživotnog
fabričkog remonta za one koji su kupili Kirby sisteme od
ovlašćenih Distributera.

Da li je garancija iz mog ugovora prenosiva na nekog drugog?

Ne, trogodišnja ograničena fabrička garancija, Program doživotnog
fabričkog remonta se ne mogu prenositi. Oni važe
samo za originalnog vlasnika Kirby sistema i potrebni su papiri
kojima se dokazuje originalno vlasništvo i datum kupovine.

Zašto aparat neće da se uključi kada pritisnem dugme za uključivanje?

Prvo, proverite da li je uključen u struju, a zatim proverite da li je
dodatak koji je priključen na aparat pravilno postavljen. U
zavisnosti od toga koji priključak koristite, proverite da li su moćna
glava, crevo, šamponir ili štitnik za usis vazduha pravilno
postavljeni. Zatim proverite da li su donji deo spoljne kese , posuda . za šampon ili crevo pravilno namešteni sa strane.
Ako je sve to pravilno namešteno, aparat bi trebalo da se uključi

Kako mogu da kupim novi Kirby sistem za čišćenje?

Novi Kirby sistemi se prodaju samo putem kućnih prezentacija
preko ovlašćenih nezavisnih Kirby distributera. Pozovite
na brojeve 021/ 6617-243 ili 063/ 107 10 17 da biste dobili
informaciju o tome .

Kako mogu da naručim rezervne delove i potrošni materijal za svoj Kirby sistem ili da dođem do lokalnog ovlašćenog servisa?

Možete da kontaktirate ovlašćenog Kirby distributera na gore
navedene brojeve telefona ili pošaljete E-mail .

Šta da koristim za poliranje aluminijumskog kućišta svog aparata?

Preporučujemo da koristite Flitz pastu za poliranje metala. Možete
je poručiti preko nas.

Miriše kao da remen gori. Šta nije u redu?

Najverovatnije se remen ne okreće slobodno na valjku četke.
Izvucite ručku za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke
na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. To će osloboditi remen
sa kukice da bi se okretao slobodno na valjku. Proverite da na četki
nema zamršenih dlaka ili otpadaka koji mogu da sprečavaju njeno
okretanje.

Moj Kirby nema dovod struje i neće da se uključi. Šta da radim?

Postoje dva sigurnosna prekidača. Jedan je na prednjem delu
aparata, a drugi je sa strane gde se priključuje kesa. Ako ništa nije
priključeno na prednjem delu aparata, kao što je moćna glava,
priključno crevo ili šamponir, Kirby se neće uključiti. Na taj način
se sprečava da vas povredi ventilator i sprečava se oštećenje
ventilatora. Postoji takođe i sigurnosni prekidač sa strane gde se
kači kesa, ili se priključuje rezervoar ako vršite šamponiranje.
Ukoliko donji deo spoljne kese ili rezervoar nisu čvrsto prikačeni na
Kirby,
nećete imati dovod struje. Potrebno je da uklonite kesu ili rezervoar
i da ih ponovo vratite tako što ćete se postarati da stoje čvrsto na
svom mestu.

Kako mogu da dobijem uputstvo za upotrebu ili brošuru sa uputstvima za svoj Kirby usisivač?

Možete se takođe obratiti nama.

NAŠI VIDEO MATERIJALI “KAKO-RADITI”
IMAJU ODGOVORE NA VAŠA PITANJA

Želimo da budemo sigurni da se vaš Kirby sistem uvek koristi sa svojim punim potencijalom. Mada su naši sistemi za čišćenje domaćinstva napravljeni da traju, jasno nam je da se pojavljuju i pitanja i zabrinutost. Počev od učenja kako da zamenite ili promenite Kirby fitersku kesu pa do usvajanja kako se menja valjak sa četkom, naši video materijali Kako-usisavati pokazaće vam kako da na pravilan način koristite svoj Kirby kako biste održavali svoj dom u besprekornom stanju!

USISAVANJE

Kako promeniti Kirby kesu:

Prvo proverite da li je otvoren rajsferšlus spoljne kese
i da li je gornji adapter izvučen. Izvadite novu zamenjivu kesu iz pakovanja. Zatim naslonite kartonsku prednju ploču zamenjive filterske kese na dno adaptera. Okrećite ploču nasuprot ravne površine adaptera i savijte i pritisnite jezičak na vrhu prednje ploče dok nije učvršćen. Kaiš za pridržavanje kese treba da bude povezan kroz mali otvor na adapter, koji se nalazi iznad
klina. Kada je povezan, postavite celu kesu u unutrašnjost spoljne kese i zatvorite rajsferšlus.

Montiranje moćne glave

Prvo ćete izvući ručicu za podizanje remena na moćnoj glavi, ili glavi usisivača, prema sebi i okrenuti je u pravcu kazaljke na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica bi trebalo da uhvati i zategne remen unutar moćne glave. Zatim podignite poklopac prednjeg svetla. Ponovo namestite dve kukice na zadnjem delu moćne glave na šipki za pričvršćivanje, koja se nalazi na prednjem delu aparata.

Pritisnite moćnu glavu uz apparat i učvrstite je bravicom priključka. Zatim ponovo izvucite ručicu za podizanje remena prema sebi i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. (Videti stranicu 22 uputstva za vlasnike).

Podešavanje visine moćne glave

Da biste podesili visinu usisivača, upotrebite papučicu za upravljanje stopalom koja se nalazi iznad prednjeg točka. Podešavanja označena brojevima su za tepih i podove.
Podešavanja u vidu tačkica su za priključke i druge potrebe čišćenja. Prvo, uključite aparat i pritisnite gornju papučicu za upravljanje stopalom onoliko puta koliko je potrebno da se moćna glava spusti na najniži nivo. Pritiskajte donju papučicu za po jedan zarez da biste je podigli na željenu visinu. Osluškujte pri svakom pritisku dok se ona diže ili spušta.

Jedan klik je za dubinsko usisavanje debelih tepiha.
Dva klika su za tepihe sa dugim vlaknima.
Tri klika su za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca.
Četiri klika i više su za crevo i prikljčke.

Montiranje creva

Proverite da li je vaš aparat isključen i iskopčan iz struje, i da li je moćna glava uklonjena. (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Kada je uklonjena, obrišite osovinu motora. Zatim postavite kukice priključnog creva preko šipke za priključke. Gurnite crevo prema aparatu i okrećite bravicu priključka u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti. Spustite poklopac prednjeg svetla i uključite aparat radi upotrebe.

Prebacivanje na ručni uređaj

Prebacivanje uspravnog usisivača na ručni prenosivi omogućava vam da na pogodan način čistite stepenice ili dušeke. Prvo, proverite da li je uređaj isključen i iskopčan iz struje. Papučica za Tech Drive snagu takođe treba da je u neutralnom položaju. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese. Zatim uklonite gajtan sa ručke i pritisnite dugme za oslobađanje ručke na dnu uređaja pri čemu ćete povući uspravnu dršku pravo na gore i izvući je iz proreza. Kada je sve to uklonjeno, ubacite ručku za prenosivi uređaj u prorez gde je bila pričvršćena ručka za uspravni usisivač. Presavijte spoljnu kesu na pola i ubacite jezičak kese u prorez za ručku tako što će rajsferšlus biti okrenut prema gore.

Kako se koristi Tech Drive (Režim pogona):

Tech Drive pogon vam olakšava guranje i vučenje usisivača prilikom upotrebe. Prvo uključite Tech Drive pogon pritiskajući na dole stranu papučice označene sa “D” za pogon. Ovo će vam olakšati upravljanje uređajem.
Sa lakoćom pomerajte Kirby sistem prilikom usisavanja, šamponiranja tepiha ili ribanja tvrdih podova.

Kako se koristi Tech Drive (Neutralni režim):

Stavite Tech Drive u neutralni položaj pritiskajući na dole stranu papučice označenu sa “N”. Aparat će se kretati lako u neutralnom položaju kada je isključen.
Sa lakoćom pomerajte Kirby sistem kada ne radi
Usisavajte čvrste podove
Polirajte drvene podove uz Miracle Shine High Gloss Floor Finish

Kako se menja remen

Da biste promenili remen, upotrebite ručku, okrenite ručku za podizanje remena na moćnoj glavi u pravcu kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Okrenite moćnu glavu i povucite remen prema gore da biste ga olabavili i uklonili valjak sa četkom koji je trenutno ubačen. Uklonite postojeći remen tako što ćete ga skliznuti sa četke i zatim stavite novi remen na njegovo mesto. Ubacite četku natrag u moćnu glavu. Dok gurate prstom remen, upotrebite ručicu na podizaču remena tako što ćete je okrenuti suprotno od kazaljki na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica podizača remena će uhvatiti remen i zategnuti ga. Vratite moćnu glavu natrag na Kirby sistem i rotirajte remen dok se zelene strelice ne poravnaju.

ŠAMPONIRANJE

Montirajte sistem za šamponiranje različitih površina

Upotrebite MSSS za šamponiranje tepiha i čišćenje
podova čvrstih površina. Prvo skinite moćnu glavu, zatim skinite spoljnu kesu. Podignite i uklonite tacnu koja pripada MSSS-u i za sada je ostavite na stranu. Prilikom šamponiranja tepiha mora se koristiti valjak za četkom za tepihe. Ako je potrebno ubacite pregradnu traku tako što će prednja strana da bude okrenuta prema valjku sa četkom. Pritisnite papučicu za upravljanje stopalom sve do dole da biste podigli prednji deo uređaja. Kada je papučica dole, povežite kukice na zadnjem delu MSSS-a sa priključnom polugom. Gurnite MSSS nagore prema uređaju i okrenite bravicu za priključke u smeru kazalje na satu da biste ga učvrstili, Okrenite podizač remena u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju, i spustite poklopac prednjeg svetla. Na kraju ubacite tacnu.

ČIŠĆENJE TVRDIH PODOVA

Montiranje valjka sa četkom za čvrste podove

Upotrebite MSSS za šamponiranje tepiha i čišćenje
Kada prebacujete svoj uređaj na čišćenje čvrstih
podova, prvo treba da skinete moćnu glavu, ili glavu uređaja, i spoljnu kesu. Zatim, uklonite tacnu sa MSSS-a. Da biste uklonili valjak sa četkom za tepihe i ubacili
rotirajući mop, okrenite ručicu za remen na moćnoj glavi MSSS-a u pravcu kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Okrenite moćnu glavu naopačke i povucite remen dok se ne olabavi i uklonite valjak sa četkom za tepihe. Skinite remen sa četke za tepihe i stavite ga na rotirajući mop. Kada je remen na odgovarajučem valjku, ubacite ga nazad u MSSS. Gurnite remen prstom prema gore i okrenite ručku za podizanje remena u suprotnom smeru od kazaljke na satu sve dok se crvene strelice ne poravnaju. Podignite uređaj pritiskom nožne papučice na dole do kraja. Zatim zakačite kukice na zadnjem delu MSSS-a na priključnu polugu. Gurnite MSSS na gore prema uređaju, okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu, i okrenite podizač remena u smeru kazaljke na satu sve dok se zelene strelice ne poravnaju. Spustite poklopac i stavite tacnu.

Montiranje valjka sa četkom za pločice i fuge

Upotrebite MSSS za šamponiranje tepiha i čišćenje
Kada prebacujete svoj uređaj na čišćenje čvrstih
podova, prvo treba da skinete moćnu glavu, ili glavu uređaja, i spoljnu kesu. Zatim, uklonite tacnu sa MSSS-a. Da biste uklonili valjak sa četkom za tepihe i ubacili
Kada prebacujete svoj uređaj na čišćenje pločica i fuga,
prvo morate da skinete moćnu glavu, ili glavu uređaja, i
spoljnu kesu (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Zatim uklonite tacnu sa MSSS-a. Ubacite valjak sa četkom za pločice i fuge. Kada se remen nalazi na odgovarajućem valjku, vratite ga natrag u MSSS. Gurnite remen prstom prema gore i okrenite ručku za podizanje remena u suprotnom smeru od kazaljke na satu sve dok se crvene strelice ne poravnaju. Podignite uređaj pritiskom nožne papučice na dole do kraja. Zatim zakačite kukice na zadnjem delu MSSS-a na priključnu polugu. Gurnite MSSS na gore prema uređaju, okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu, i okrenite podizač remena u smeru kazaljke na satu sve dok se zelene strelice ne poravnaju. Spustite poklopac i stavite tacnu.

KAKO USISAVATI SA PRIKLJUČCIMA

Montiranje vazdušne pumpe

Da biste pretvorili svoj usisivač u spravu za naduvavanje, jednostavno priključite crevo na izduvni otvor. Prvo skinite moćnu glavu, ili glavu uređaja, (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Postavite kukice na zadnjem delu štitinika za vazduh preko šipke za priključke koja se nalazi na prednjem delu uređaja. Gurnite štitnik za vazduh prema uređaju i okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese na vrhu kese i rotiranjem donje osnove kese od uređaja. Zatim priključite crevo na izduvni otvor za vazduh. Jednostavno poravnajte strelicu na kraju creva sa strelicom na otvoru; uvrnite crevo u pravcu kazaljke na satu dok se ne učvrsti.

Prebacivanje na vazdušnu pumpu (izduvavanje):

Da biste pretvorili svoj usisivač u duvaljku, jednostavno priključite crevo na izduvni otvor. Prvo skinite moćnu glavu, ili glavu uređaja, (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Postavite kukice na zadnjem delu štitinika za vazduh preko šipke za priključke koja se nalazi na prednjem delu uređaja. Gurnite štitnik za vazduh prema uređaju i okrenite bravicu za priključke u smeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese na vrhu kese i rotiranjem donje osnove kese od uređaja. Zatim priključite crevo na izduvni otvor za vazduh. Jednostavno poravnajte strelicu na kraju creva sa strelicom na otvoru; uvrnite crevo u pravcu kazaljke na satu dok se ne učvrsti.

Montiranje prenosive prskalice

Prenosiva prskalica se može montirati samo u režimu
duvanja, tako da molimo da prvo pogledate stranicu 26 uputstva za rukovanje. Kada je uređaj postavljen u režim za duvanje, vreme je da se namesti prskalica. Odvrnite posudicu i napunite je ¾ nezapaljivom tečnošću. Pre zatvaranja posude, na prskalicu mora biti pričvršćena cevčica koja uranja u tečnost. Zatim pričvrstite prskalicu za kraj creva. Držite prskalicu horizontalno i uključite uređaj. Pritisnite okidač da biste poprskali rastvor na novine kako biste proverili da li radi. Uključite upravljač na okidaču da biste podesili šaru prskanja.

Kako montirati Turbo pribor:

Prenosiva prskalica se može montirati samo u režimu
Turbo pribor se može koristiti kao šlajferica, polirka, ili
za ribanje. Koristi se sa crevom na prednjem delu uređaja. Prvo sklopite turbo šlajfericu i otkačite poklopac za prašinu i podignite ga. Zatim okrenite poluge stezaljke prema gore sa strane turbo pribora, ubacite list brusnog papira u prednju stezaljku i zabravite polugu. Čvrsto umotajte brusni papir oko dna turbo pribora i ugurajte kraj u zadnju stezaljku i zabravite. Na ravnoj površini, ponovo zakačite poklopac za prašinu tako da otvor bude prema nazad, i ubacite crevo. Držite turbo pribor za gornji i donji deo i uključite Kirby. Zatim uključite turbo pribor.
.