Najčešće postavljana pitanja Kirby vlasnika

Imate pitanja u vezi sa svojim Kirby sistemom? Počnite ovde. Od pitanja u vezi sa usisavanjem, do opšteg održavanja, pregledajte nama najčešće postavljana pitanja da biste pronašli ono što tražite u daljem tekstu.

Usisavanje

To je papučica za sopstveni pogon. Kada usisavate ili koristite šamponir za tepihe u uspravnom položaju, pritisnite papučicu Pogon (D). Ovim se aktivira Tech Drive® snaga koja pomaže da lakše gurate svoj Kirby.

Za ostala korišćenja ovog proizvoda (npr. čišćenje tvrdih površina, usisavanje u režimu crevnog usisivača, ručno usisivanje, korišćenje vazdušne pumpe, turbo pribora, itd.), pritisnite Neutralnu (N) papučicu.

Postoji jedna linija za punjenje na zamenjivoj kesi i kada nečistoća dođe do te linije, trebalo bi da zamenite kesu zato što više nije u stanju da pravilno filtrira. Postarajte se da uvek koristite samo Originalne Kirby filtrirajuće kese, koje možete dobiti ovde kako biste obezbedili da vaš Kirby sistem pravilno čisti.
Ne preporučujemo da perete spoljnu kesu niti da je kvasite.

Postoji nekoliko razloga zašto se ovo može desiti. Možda usisivač nije postavljen na odgovarajuću visinu. Ukoliko je moćna glava suviše visoko u odnosu na pod, četka ne može da dosegne do poda da bi ga očistila kako treba. Da biste podesili visinu, jednostavno pritisnite stopalom papučicu sa strane aparata.

Drugi razlog može biti zato što se valjak sa četkom ne okreće. Ako indikaciona lampica za valjak sa četkom na moćnoj glavi ne svetli, to bi moglo da znači sledeće: valjak sa četkom se ne okreće slobodno ili je remen skliznuo, pukao ili se zaglavio. Da biste namestili valjak sa četkom, izvucite ručicu za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju.

Poslednji razlog je što vam je možda kesa prepuna. Proverite da li je zamenjiva filterska kesa puna i ako jeste, zamenite je.

Ne. Nemojte koristiti Kirby da biste pokupili vodu sa poda ili iz tepiha.

Šamponiranje

Prvo i najvažnije, koristite samo originalni Kirby šampon za tepihe u svom sistemu. Odvijte veliki poklopac rezervoara za šampon i upotrebite ga za odmeravanje količine šampona. Za odmeravanje nemojte koristiti poklopac na boci šampona. Ako je tepih mali, napunite rezervoar vodom do prve crte na strani rezervoara i dodajte jedan pun poklopac šampona. Za čišćenje većeg tepiha, napunite rezervoar do treće crte i dodajte tri puna poklopca šampona.
Da bi se napravila odgovarajuća pena, rešetka za sapunicu i sunđer za penu moraju biti na rezervoaru za šamponiranje. Da biste to proverili, skinite rezervoar i proverite da li su na pravom mestu.
To se može desiti iz dva razloga. Rešetka za sapunicu i/ili sunđer za penu nisu na mestu. Ako nisu namešteni, to čini da izlazi previše vode, zbog čega se vaš tepih previse kvasi. Ponavljanje čišćenja na istoj površini može takođe ovo da prouzrokuje. Da biste sprečili preterano kvašenje u hodu unapred, pustite da sistem izbaci sloj pene na tepih a onda okrenite ventil na rezervoaru šamponira na položaj OFF pre hoda unazad preko te površine radi delovanja pene i pranja tepiha.
Proverite da li su namešteni rešetka za sapunicu i sunđer. Rešetka ide u mali otvor na rezervoaru, crevo ide preko nje, a sunđer ide u veliki otvor na rezervoaru.

Opšte održavanje

Molimo da to proverite pregledavanjem videa Kako-raditi ovde, Sa uputstvima kako se menja remen.

Da biste skinuli moćnu glavu, ili prednju glavu na usisivaču, prvo proverite da li je aparat isključen i iskopčan iz struje. Pritisnite papučicu stopalom do kraja na dole. Zatim, podignite poklopac prednjeg svetla, povucite ručicu za podizanje remena prema sebi i okrenite je obrnuto od kazaljke na satu sve dok se ne poravnaju crvene strelice. Kada se crvene strelice poravnaju, okrenite bravicu priključka suprotno od kazaljke na satu, što će osloboditi moćnu glavu. Sada možete ukloniti moćnu glavu i namestiti sledeći dodatak i spustiti poklopac.

Da biste ponovo postavili moćnu glavu, sledite gore navedene korake kako biste uklonili priključeni dodatak. Kada je on skinut, remen na moćnoj glavi treba da bude zategnut preko kukice u unutrašnjem delu. (ako nije zategnut, izvucite rućicu za podizanje remena i okrenite je suprotno od kazaljke na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica treba da zahvati i zategne remen unutra). Oslonite dve kukice na zadnjem delu moćne glave na aparat i okrenite bravicu priključka u smeru kazaljke na satu da bi se fiksirala na mestu. Izvucite ručicu za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Ovo će osloboditi remen sa kukice da bi se okretala četka na valjku.

Postoji trogodišnja ograničena garancija i Program doživotnog fabričkog remonta za one koji su kupili Kirby sisteme od ovlašćenih Distributera.
Ne, trogodišnja ograničena fabrička garancija, Program doživotnog fabričkog remonta se ne mogu prenositi. Oni važe samo za originalnog vlasnika Kirby sistema i potrebni su papiri kojima se dokazuje originalno vlasništvo i datum kupovine.

Prvo, proverite da li je uključen u struju, a zatim proverite da li je dodatak koji je priključen na aparat pravilno postavljen. U zavisnosti od toga koji priključak koristite, proverite da li su moćna glava, crevo, šamponir ili štitnik za usis vazduha pravilno postavljeni. Zatim proverite da li su donji deo spoljne kese , posuda . za šampon ili crevo pravilno namešteni sa strane.

Ako je sve to pravilno namešteno, aparat bi trebalo da se uključi.

Novi Kirby sistemi se prodaju samo putem kućnih prezentacija preko ovlašćenih nezavisnih Kirby distributera. Pozovite na brojeve 021/ 6617-243 ili 063/ 107 10 17 da biste dobili informaciju o tome .
Možete da kontaktirate ovlašćenog Kirby distributera na gore navedene brojeve telefona ili pošaljete E-mail.
Preporučujemo da koristite Flitz pastu za poliranje metala. Možete je poručiti preko nas.
Najverovatnije se remen ne okreće slobodno na valjku četke. Izvucite ručku za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. To će osloboditi remen sa kukice da bi se okretao slobodno na valjku. Proverite da na četki nema zamršenih dlaka ili otpadaka koji mogu da sprečavaju njeno okretanje.
Postoje dva sigurnosna prekidača. Jedan je na prednjem delu aparata, a drugi je sa strane gde se priključuje kesa. Ako ništa nije priključeno na prednjem delu aparata, kao što je moćna glava, priključno crevo ili šamponir, Kirby se neće uključiti. Na taj način se sprečava da vas povredi ventilator i sprečava se oštećenje ventilatora. Postoji takođe i sigurnosni prekidač sa strane gde se kači kesa, ili se priključuje rezervoar ako vršite šamponiranje. Ukoliko donji deo spoljne kese ili rezervoar nisu čvrsto prikačeni na Kirby, nećete imati dovod struje. Potrebno je da uklonite kesu ili rezervoar i da ih ponovo vratite tako što ćete se postarati da stoje čvrsto na svom mestu.