Rezervni Kirby delovi i servis

Naš Kirby servis centar svim sadašnjim i budućim klijentima osigurava sav potrošni materijal,  rezervne delove za Kirby i sredstva za čišćenje, servisne i savetodavne usluge, unutar i van garantnog roka.

Kirby delovi su originalni, proizvedeni od strane proizvođača samog kirby uređaja, a naša pozicija ovlašćenog uvoznika garantuje da su delovi kvalitetni i odgovarajući, a ne jeftine kopije.

Kirby delovi i kirby servis

Uloga servisnog centra je održavanje najvišeg nivoa usluge korisnicima i potvrda tokom godina stvaranog ugleda kompanije, temeljenog na kvalitetu, pouzdanosti i učinku.